Emeklilik yatırım fonunun birim pay değerinin hesaplanması yapılan yatırımların süresine ya da miktarına göre değişkenlik göstermektedir. Emeklilik yatırım fonunun birim pay değeri hesaplanırken fon değişikliklerinin de yapılması söz konusu olabilmektedir.

Emeklilik yatırım fonları genellikle uzun vadeli olarak gelir getiren yatırımlar olarak bilinmektedir. Bu nedenle kısa vadede yapılacak olan yatırımların alınması durumunda kesinti durumları ile karşılaşılabilmektedir.

Yatırım fonlarına ilişkin hesaplamalar yapılırken sözleşmelere katılımcılar tarafından onay sağlanmaktadır. Sözleşmeler ile belirlenen bu ödemelere bağlı olarak mevcut fon üzerinden katılım sağlandığı gibi uzun vadede bu fonların da değiştirilmesi mümkün olmaktadır.

Emeklilik yatırım fonları, menkul kıymetler yatırım fonlarına benzerlik göstermektedir. Emeklilik uygulamaları üzerinde yapılan sözleşmeler ise herhangi bir risk unsuru barındırmaması nedeniyle farklılık oluşmaktadır.

Emeklilik Yatırım Fonları Katkı Payları Nasıl Belirlenir?

Emeklilik yatırım fonları katkı payları belirlenmiş olan kurlar üzerinden yatırımcıların seçim yapması ile belirlenmektedir. Belirlenen katkı paylarının oranlarına bağlı olarak yatırım getirileri de belirlenmiş olmaktadır.

Katkı payı işlemlerinde pay değeri ve mevcut varlıkların değeri üzerinden güncel birim değerlerinin hesaplanması mümkün olmaktadır. Bu değerlerin karşılığında yatırım durumlarının da takip edilmesi sayesinde yatırımcıların uzun vadeli elde edecekleri kazançları ön görmeleri mümkündür.

Emeklilik yatırım fonunun birim pay değeri hesaplanırken dönem başı ve dönem sonu fiyatlarının karşılaştırılmasının da yapılması gerekmektedir. Bu sayede mevcut yatırımın gelişimsel analizleri yapılabilmektedir.

Emeklilik Yatırım Fonu Türleri

Emeklilik yatırım fonu türleri yapılan yatırımlara ve katkı süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterilmektedir. En çok tercih edilen katılım fonu olmasını yanı sıra hisse senedi fonu, kıymetli maden fonu, hedef fon olarak farklı fon türleri üzerinden yatırım yapılması sağlanabilmektedir.

Emeklilik Yatırım Fonu Kazançları Nasıldır?

Emeklilik yatırım fonu kazançları sözleşmelerin yapıldığı süreçlerde belirlenen katkı miktarlarına ve fon türlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Ne kadar geniş bağlantılı bir fona yatırım yapılırsa elde edilen gelir değerleri de o kadar yüksek olmaktadır.

Emeklilik yatırım fonunun birim pay değeri hesaplanırken de bu kazançlar üzerinden bir hesaplama yapıldığı bilinmektedir. Günlük takipler ve analizler sonucunda olası kazanç oranları belirlenebilmektedir.