Sahte doların anlaşılmasının yolu ışık altında yapılan birtakım kontroller veya el yordamıyla olabilmektedir. Dünya genelinde en çok kullanılan para birimlerinden olan dolar, üçüncü şahıslardan elde edildiğinde orjinal olmama riski taşır. Sahte dolar anlama konusunda kağıdın kalitesinden banknot üzerindeki güvenlik şeritlerine kadar farklı yöntemler etkili olmaktadır.

Sahte Dolar Anlamada Filigran

Sahte doları anlamak için filigran gerçek doların üzerinde bulunması gereken bir özelliktir. Dikey ve ince şerit halinde parada bulunan bu özellik, taklit olanlarda bulunmamaktadır. Dolar üzerindeki güvenlik şeridinde USA yazısı ve banknot tutarı yazılı olarak belirtilir. Işık altında aydınlık bir alanda bakıldığında arka ve ön yüz fark etmeksizin yazıların okunaklı olması gerekir. Eğer dolar sahte ise filigran olmamakla beraber olsa bile daha farklı şekillerde görünebilmektedir.

Sahte Dolar Nasıl Anlaşılır?

Sahte Dolar Anlamada Işığa Tutma

Sahte doları anlamak için ışığa tutmak sağ üst tarafta konumlanmış olan renk değiştiren bant ve filigranı anlamak için etkili yöntemlerdendir. Sahte dolar anlama için 10, 20 ve 50 dolarlık banknotlara ışıkta bakıldığı zaman bu özellikler net olarak görülmektedir. Bankalardan doğrudan çekilen dolarlarda sahte olma riski yok denecek kadar azken, farkı yerlerden tahsil edilen paralarda orjinal olmama durumuyla daha sık karşılaşılır.

Sahte Dolar Anlamada Kağıt Kalitesi

Sahte doları anlamak için kağıt kalitesi yine belirleyici noktalardandır. Sahte paralarda baskı kalitesi ve renklerin kullanımı gerçeğine göre daha özensiz olmaktadır. Sahte doların kağıdı daha inceyken gerçek dolarda kağıt daha kalın, kaliteli ve kaygandır. Gerçek doların rengi daha canlıyken, sahtesinde renkler daha soluk biçimde görülür. Bunun yanı sıra üzerinde bulunan resimler ve minik baskılar, grafik kalitesi açısından fark edilir derecede düşük olmaktadır.

Sahte Dolar Anlamada Kabartma Kontrolü

Sahte doları anlamak için kabartma kontrolü yapmak etkili yöntemler arasındadır. Dolar üzerinde bulunan portrenin etrafındaki çizgilerin düzgün biçimde ilerlemesi gerekir. Sahte paralarda ise bu çizgiler, yamuk veya daha az net olarak görülmektedir. Sahte dolar anlama işlemi için gerçek dolar üzerinde el gezdirildiğinde birtakım kabartmaların olduğu fark edilmektedir. Para üzerinde kabartı hissedilmediği zaman sahte olup olmadığından şüphelenilmesi gerekir.