Zeka türünü öğrenmek için çoklu zeka kuramı kapsamında hazırlanan profesyonel testlerin çözülmesi gerekmektedir. Zeka türü 9 adettir ve zekayı tek yönlü olarak görmek doğru olmamaktadır. Zeka ile öğrenme becerisi arasında bir ilişki bulunmaktadır.

Zeka Türünü Öğrenmek İsteyenlerin Bilmeleri Gereken Çoklu Zeka Kuramı Nedir?

Çoklu zeka kuramı; Howard Gardner tarafından öne atılan bir kuramdır. Howard Gardner Harvard Üniversitesi’nde yaptığı araştırmalar sonrasında insan zekasının 8 alt kategorisinin olduğunu öne sürmüştür. Dokuzuncu üzerinde de araştırmalar yapmaya başlamıştır ve dokuzuncu alt kategori olan varoluşsal zekanın mantık yürütülemeyen, duyulamayan ya da hissedilemeyen konularda kullanıldığını öne sürmüştür. Howard’a göre her insan özel yetenek alanlarını ve zekasını kendine özgü olarak kullanmaktadır. Zeka her ne kadar tek olsa da kendi içerisinde sınıflarının olduğunu ve bu sınıfların her birinin dinamik olarak geliştirilebildiğini öne sürmektedir. Zeka türünü öğrenmek için ise; zeka türünü öğrenmeye yönelik testler çözülmelidir.

Çoklu Zeka Kuramına Göre Zeka Türleri Nelerdir?

Zeka çeşitleri çoklu zeka kuramı kapsamında aşağıdaki gibidir:

  • Uzamsal zeka
  • Kinestetik zeka
  • Müziksel zeka
  • Sözel zeka
  • İçsel zeka
  • Sosyal zeka
  • Matematiksel zeka
  • Doğasal zeka
  • Varoluşsal zeka

Uzamsal Zeka Nedir?

Uzamsal zeka; görsel-uzamsal olarak da isimlendirilen zeka türüdür. Hem görme hem de zihinde canlandırma ile ilgilidir. Görülenlerin hafızaya alınması, anlatılanların zihinde canlandırılması, boyutlandırmalar ve görsel tasarımların kurgulanması bu zeka türü ile ilgilidir.

Kinestetik Zekanın Tanımı Nedir?

Kinestetik zeka; beyin ve beden koordinasyonu ile ilgili olan zeka sınıfıdır. Jest ve mimiklerini ustaca kullanabilen kişilerin kinestetik zekaları da gelişmiş demektir. Duygu ve düşüncelerini ifade etme, günlük konuşma, sanatsal kompozisyonlar oluşturma gibi konularda iyi olan kişilerdir. Kinestetik zekası gelişmiş olan bireylerin zihinleri ile bedenleri arasındaki uyum dışarıdan fark edilebilmektedir.

Müziksel Zekası Gelişmiş Olanlar Kimlerdir?

Müziksel zeka; doğadaki seslere ve müziğe karşı duyarlılığı yüksek olan bireylerde gelişmiş olan bir zeka türüdür. Çok kapsamlı bir eğitim almadan dahi bir enstrümanı çalabilen kişilerin müziksel zeka türünün gelişmiş olduğu söylenebilmektedir. Notaları tam anlamıyla bilmeseler dahi sadece dinleyerek çalabilmeleri mümkün olmaktadır.